Контакт

Влада Републике Србије
Кабинет министра за равномерни регионални развој

 

Кабинет министра

 

mail: kabinet@rrrz.gov.rs

тел. +381 11 3619-834

Бул. Михајла Пупина 2, 11000 Београд

 

Служба за односе с јавношћу

 

mail: press@rrrz.gov.rs

тел. +381 11 3619-834

Бул. Михајла Пупина 2,  11000 Београд